Διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης δημιουργίας ή μη χώρου φορτοεκφόρτωσης στη Λ. Κύκνων.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης για την κατάργηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης και τη δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων επί της Λ. Κύκνων, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Παρασκευή, 28/02/2020 και ώρα 14:00.

Εισήγηση TY

Σας προτείνουμε...

Skip to content