1η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

«Εκ νέου λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς, για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης στην παρόχθια ζώνη, προκειμένου να τοποθετηθεί πύργος τερματισμού κωπηλατικών αγώνων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κίμων Μηταλίδης

Σας προτείνουμε...

Skip to content