Πίνακας πορισμάτων επανεκτίμησης ζημιών του ΕΛ.Γ.Α.

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκε από την ανταποκρίτρια του  ΕΛ.Γ.Α. για την Τ.Κ. Τοιχιού του Δήμου Καστοριάς, κα Παπαδοπούλου Αλεξία (Γραφείο Μαυροχωρίου, τηλ. 2467352219) ο πίνακας πορισμάτων επανεκτίμησης ζημιών για ΧΑΛΑΖΙ της 09/07/2017

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφείο προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Σας γνωρίζουμε ότι τα πορίσματα επανεκτίμησης είναι οριστικά.

Σας προτείνουμε...

Skip to content