25η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στo θέμα:

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 310/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον καθορισμό χρόνου διεξαγωγής της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς Δήμου Καστοριάς»

(Εισήγηση Επιτροπής Διαχείρισης)

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κίμων Μηταλίδης

Σας προτείνουμε...

Skip to content