Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια οστεοθηκών» (Α.Μ.: 19/2019)

orestias

Ο Δήμος Καστοριάς σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 45.7135.01 του οικονομικού έτους 2019 προϋπολογισμού 1.259,82€.

 

Παρακαλείσθε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά στο Γραφείο Κοιμητηρίων Δήμου Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς Τ.Κ. 52100 υπόψη της κ. Αθανασιάδου Άννας έως την   Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 12:00 μ.μ..

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός και το έντυπο οικ. προσφοράς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς. Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από την υπάλληλο Αθανασιάδου Άννα, τηλ. επικοινωνίας 2467351113 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τεχνική Μελέτη

έντυπο προσφοράς

Σας προτείνουμε...

Skip to content