Διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Τσόντου Βάρδα 46.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι τη Δευτέρα, 23/12/2019 και ώρα 13:00.

T.Y

Σας προτείνουμε...

Skip to content