Διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης δημιουργίας ή μη χώρων φορτοεκφόρτωσης.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία ή μη χώρων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στην Κοινότητα Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Δευτέρα, 23/12/2019 και ώρα 13:00.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΥ

ΤΟΠΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content