Διαβούλευση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για τα Καστοριανά Ραγκουτσάρια.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τις εκδηλώσεις του πατροπαράδοτου εθίμου “Καστοριανά Ραγκουτσάρια” που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στις 6, 7 & 8 Ιανουαρίου.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι τη Δευτέρα, 23/12/2019 και ώρα 13:00.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΥ

Σας προτείνουμε...

Skip to content