ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 8(α) για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου (Α.Μ 104/2018): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ » με προεκτιμώμενη αμοιβή: 42.000,00 € (με ΦΠΑ).

Στις 10/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»   προϋπολογισμού 42.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Σας προτείνουμε...

Skip to content