Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Αγίου Αθανασίου

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής των εργασιών του έργου “Διασύνδεση δικτύου οπτικών ινών, επί της οδού Αγίου Αθανασίου.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι τη Δευτέρα, 25/11/2019 και ώρα 14:00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ

Σας προτείνουμε...

Skip to content