Κανονιστική Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς στις 07 Νοεμβρίου 2019 έλαβε την υπ’ αριθ. 50/19 Κανονιστική απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για την προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Μητροπολιτικού Ναού και στην οδό Μανωλάκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού της 107ης επετείου Απελευθέρωσης της Καστοριάς, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019», σύμφωνα με την οποία:

α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Μητροπολιτικού Ναού και στην οδό Μανωλάκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού της 107ης επετείου Απελευθέρωσης της Καστοριάς, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων από τις 08:30 έως τις 11:00 και η κυκλοφορία τους από τις 09:30 έως τις 11:00 στις οδούς:

  • Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Βασ. Κων/νου (πρώην Δημαρχείο) έως και τον Μητροπολιτικό Ναό και
  • Μανωλάκη.

Η κυκλοφορία θα παρακάμπτεται στις παράπλευρες οδούς.

Απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, ώστε να απομακρύνουν τα σταθμευμένα οχήματα στις οδούς απαγόρευσης.

Όπου απαιτούνται παρακάμψεις κυκλοφορίας θα τοποθετούνται κάγκελα ασφαλείας, πλαστικά στηθαία ή πλαστικοί κώνοι και θα γίνεται τοποθέτηση πινακίδας υποχρεωτικής πορείας προς τη νέα κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς

 

Τσανούσας Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content