Κανονιστική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς στις 05 Νοεμβρίου 2019 έλαβε την υπ’ αριθ. 46/19 Κανονιστική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στην αναδιαμόρφωση της εισόδου της Κοινότητας Λεύκης (σχετική η υπ’ αριθ. 340/18 απόφαση Δ.Σ.», σύμφωνα με την οποία:

αποφασίζει ομόφωνα

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για την εφαρμογή των μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην είσοδο της Κοινότητας Λεύκης του Δήμου Καστοριάς, όπου θα τοποθετηθούν κατακόρυφα και οριζόντια μέσα σήμανσης, (όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα του εισηγητικού μέρους της παρούσας απόφασης) και συγκεκριμένα:

Α) Για την κατακόρυφη σήμανση θα τοποθετηθούν:

  • Έξι (6) ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
  • Τρεις (3) ρυθμιστικές πινακίδες (P-7) Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
  • Δύο (2) ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-52δ)Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
  • Μία (1) ρυθμιστική πινακίδα (Ρ-50δ) Υποχρεωτική κατεύθυνση με στροφή δεξιά.
  • Τέσσερις (4) πινακίδες (Ρ-27) Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
  • Τρεις (3) πινακίδες (K-15) Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Β) Για την οριζόντια σήμανση θα τοποθετηθούν:

  • Τρεις διαγραμμισμένες διαβάσεις και ζέβρα εισόδου.

Γ) Κατασκευές:

  • Δημιουργία κεντρικού πλακόστρωτου 260 m2 περίπου.
  • Πεζοδρόμηση εκατέρωθεν της εισόδου σε όλη την περιοχή παρέμβασης ώστε να καθοριστεί ασφαλής τρόπος εισόδου – εξόδου με συγκεκριμένο πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς

Τσανούσας Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content