Κανονιστική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καστοριάς στις 05 Νοεμβρίου 2019 έλαβε την υπ’ αριθ. 48/19 Κανονιστική απόφαση με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση ή μη κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μανωλάκη, κατά τις ώρες λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς», σύμφωνα με την οποία:

α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Μανωλάκη, από τη συμβολή της με την οδό Τσόντου Βάρδα και έως την οδό Παπαρέσκα κατά τις ημέρες ώρες λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου (από τις 08:00 έως τις 16:00) και συγκεκριμένα:

Η κυκλοφορία θα παρακάμπτεται:

  • στη συμβολή με την οδό Τσόντου Βάρδα δια μέσου της οδού Τσόντου Βάρδα και της οδού Τσαλδάρη και
  • στη συμβολή με την οδό Παπαρέσκα δια μέσου της οδού Αϊδήτρας.

Εντός του αποκλεισμένου τμήματος η κίνηση θα γίνεται μόνον προς την οδό Παπαρέσκα.

Στην αρχή και το πέρας της απαγόρευσης θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης διέλευσης καθώς και πληροφοριακές πινακίδες για το ωράριο.

Ο αποκλεισμός του οδοστρώματος θα γίνεται με κινητά εμπόδια (τρίποδες, κορίνες, μπάρες κλπ) και με ευθύνη του Σχολικού Τροχονόμου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Καστοριάς

 

Τσανούσας Κωνσταντίνος

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content