Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 13 Νοεμβρίου 2019 έλαβε την παρακάτω υπ’ αριθ. 285/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα:

«Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη δέσμευση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στην οδό Καραολή».

……………….…………………………………………………………………………

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για τη δέσμευση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στην οδό Καραολή, δίπλα από την είσοδο της περίφραξης του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. –στο κάτω όριο–.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Κίμων Μηταλίδης

Πατήστε  εδώ για να δείτε αναλυτικά τη απόφαση.

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content