Καθορισμός τελών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά Δήμου Καστοριάς & Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών Ραγκουτσαριών».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Νοεμβρίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 311/19 Κανονιστική Απόφαση, με θέμα:

«Καθορισμός τελών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά Δήμου Καστοριάς – Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών Ραγκουτσαριών» (σχετ. η 466/18 απόφ. ΔΣ)», η οποία έχει ως εξής :

………………………………………………….……………………………………

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Καθορίζει τα τέλη:

Α) Για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας 100,00 € ανά θέση για όλους τους συμμετέχοντες.

Β) Για τα Ραγκουτσάρια 6, 7 και 8 Ιανουαρίου, για τις θέσεις που έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. 466/18 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

  • 100,00€ ανά θέση στα παρακάτω σημεία:
  1. στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Τσόντου Βάρδα (μία θέση)
  2. στην Πλατεία Ντουλτσό (μία θέση)
  3. στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Δούκα Σαχίνη (μία θέση)
  4. στην οδό Μητροπόλεως (προς Ι.Ν. Παναγίας Κουμπελίδικης) (μία θέση)

  και

  • 150,00€ ανά θέση, στην πλατεία Δαβάκη (σύνολο τρεις θέσεις).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Κίμων Μηταλίδης

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content