Διαβούλευση για τη δέσμευση ή μη μίας θέσης στάθμευσης στη ΔΟΥ.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες,

να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη δέσμευση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στη Λεωφόρο Καραολή, στην Κοινότητα Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 2467024711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ.Υ

Σας προτείνουμε...

Skip to content