Καταγραφή Οικόσιτων Χοιροειδών

χοιροι 2

         Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.162978/14-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εμφάνιση εστιών αφρικανικής πανώλης σε οικόσιτους και άγριους χοίρους στη Βουλγαρία, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα άμεσης καταγραφής όλων των χοίρων που διατηρούνται ως οικόσιτοι.

         Οι πολίτες που διατηρούν οικόσιτους χοίρους, ανεξαρτήτως αριθμού (έστω και έναν), είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΠΕ Καστοριάς. Προς  διευκόλυνση των πολιτών, η καταγραφή μπορεί να γίνει και στον οικείο Δήμο (Τοπικά Διαμερίσματα-Κοινότητες).

                Τα απαραίτητα για την καταγραφή στοιχεία είναι:

  • Ονοματεπώνυμο κατόχου
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Αριθμός Αστυνομικού Δελτίου και ΑΦΜ
  • Αριθμός διατηρούμενων ζώων

 Η δήλωση και καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2019

Μετά την καταγραφή, θα δοθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, σε κάθε κάτοχο κωδικός αριθμός οικόσιτης εκμετάλλευσης χοιροειδών σύμφωνα με την αρ.πρωτ.1970/200946/6-8-2019 εγκύκλιο του τμήματος Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπ.Α.Α.Τ.

Στους κατόχους οικόσιτων χοίρων, ο οποίοι διατηρούν, εκτρέφουν, μεταφέρουν ή χειρίζονται ζώα σε εκμεταλλεύσεις που δεν θα είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 100 έως 5000€ σύμφωνα με το Ν. 4235/2014 (Α΄32).

Οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων είναι υποχρεωμένοι να τα διατηρούν τα ζώα σε περιφραγμένο χώρο, απαγορεύεται η νομαδική χοιροτροφία σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) αρ.πρωτ. 165390/590/22-03-2018. Επομένως εάν υπάρχουν χοίροι που περιφέρονται σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις πρέπει άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που μετά από έλεγχους που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία μας,  βρεθούν ανεπιτήρητα χοιροειδή , αυτά θα διώκονται και θα θανατώνονται από τα ειδικά συνεργεία δίωξης  που έχουν συσταθεί σε εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/07-08-20119(Β΄3139).

   Για όποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος          24670  21978
  • Δαμιανού Χρήστος        24670 71123
  • Δημοπούλου Σμαράγδα 24670 76023
  • Μόσχος Χρήστος 2467071799

Σας προτείνουμε...

Skip to content