Διαβούλευση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Καστοριάς.

 Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51163) μέχρι την Δευτέρα, 14/10/2019 και ώρα 14:00.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΟΠΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content