8η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Χιλιοδένδρου.

2

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Αγίας Κυριακής.

3

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Καστοριάς.

4

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρων) στη Δ.Κ. Καστοριάς.

5

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή τριών δένδρων για τη διάνοιξη οδού στη Δ. Κ. Μανιάκων.

6

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Μεσοποταμίας”.

7

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης “ΣΧΟΟΑΠ Δ. Ε. Αγίων Αναργύρων”.

 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

 

Καπρής Δημήτριος

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content