Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: « ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΣΠΑ) για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 12-08-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«Ν.Π.ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Τηλ. 2467080348

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: « ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΣΠΑ) για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

Παρακαλούνται όλοι οι γονείς που για την χρονική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 έως και ΙΟΥΛΙΟ 2019 ήταν ωφελούμενοι του Προγράμματος : «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ έτους 2018-2019» (ΕΣΠΑ) στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς να φροντίσουν για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εξόδου του προγράμματος.
Η συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων αφορά τον κάθε ωφελούμενο χωριστά και γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/και από την «διαδρομή»: Παιδικοί Σταθμοί _ Περίοδος 2018 – 2019 _ Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία 2018-2019 (Δελτία Εισόδου / Εξόδου).
Για τυχόν περισσότερες διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2467080348.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σας προτείνουμε...

Skip to content