Ανακοίνωση και δημοσιοποίηση κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού

Ανακοινώνουμε ότι στα Γραφεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 26-08-2019 ώρα 11:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμορόπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων»

προϋπολογισμού εργασιών με ΓΕ & ΟΕ απρόβλεπτα  και ΦΠΑ 24% 150.00,00 €.

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς και να τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Δήμου, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς , οδός Πυθαγόρα στους Μανιάκους .

 

 

Ο πρόεδρος της επιτροπής για την διεξαγωγή κληρώσεων

 

 

Χρυσόστομος Βαϊνάς

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ-κος με Α΄β.

 

ανακοινωση κληρωσης μέτρα προστασίας_signed,

ΑΝΑΡΤΗΣΗ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ μέτρα προστασίας_signed

Σας προτείνουμε...