Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΡΕΣΤΙΑΣ»», προϋπολογισμού 9.525,08 € με το ΦΠΑ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΡΕΣΤΙΑΣ»», προϋπολογισμού 9.525,08 € με το ΦΠΑ, αρ. μελ. 24/2017, ύστερα από διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές,  στα Γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς, στην επαρχιακή οδό Άργους Ορεστικού-Μανιάκοι Καστοριάς, έως  και την Τρίτη 16/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται επίσης δεκτές, μέχρι τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η τεχνική έκθεση με τον προϋπολογισμό, καθώς και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω προμήθειας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr. Πληροφορίες – διευκρινήσεις θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, αρμ. υπάλληλος κ. Ανδρέας Αποστολίδης, Τηλ.: 2467025117.

   Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

 

   Διονύσιος Λίτσκας

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

Σας προτείνουμε...