Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Ιουλίου 2019 έλαβε την 182/19 Κανονιστική απόφασή του με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Δήμου Καστοριάς».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ.

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Δήμου Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content