Δημοσιοποίηση 5ης τροποποίησης του υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

Σχεδια βελτιωσης

          Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 104577/25-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνουμε για την 5η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

5H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

Σας προτείνουμε...

Skip to content