Δασική Αστυνομική Διάταξη

ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 89736/26-06-2019 (ΑΔΑ:6ΧΗΒΟΡ1Γ-0Υ5) Δασικής Αστυνομικής Διάταξης για τη συλλογή-προστασία και μεταφορά αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, μυκήτων κλπ στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καστοριάς.

6ΧΗΒΟΡ1Γ-0Υ5

Σας προτείνουμε...

Skip to content