Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καστοριάς, μέσω ΕΣΠΑ

εεταα παιδικοι σταθμοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά: 10-06-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
Τηλ. 2467080348
Fax: 2467027927

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καστοριάς, μέσω ΕΣΠΑ

Όσοι γονείς-κηδεμόνες νηπίων ενδιαφέρονται για τις εγγραφές των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς, μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να απευθυνθούν στα Γραφεία Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, επί της λεωφόρου Κύκνων -1- Καστοριά, κτίριο ΔΗΝΑΚ, και στα τηλέφωνα:

• 2467080348, Κα Παπανικολάου Μαρία

• 2467027927, Κα Μπίμπα Μαριάνθη & Κα Καμπούρη Μαρία

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σας προτείνουμε...

Skip to content