Ανακοίνωση και δημοσιοποίηση κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού.

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 24 Ιουνίου και ώρα 10:30π.μ. θα διεξαχθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: << Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς>>  προϋπολογισμού μελέτης ( με απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%) 94.510,96 €.

ανακοινωση κληρωσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

Σας προτείνουμε...