Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στα αγροκτήματα Ιεροπηγής, Τοιχιού, Μεταμόρφωσης, Φωτεινής, Βυσσινιάς, Πολυκάρπης και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στο αγρόκτημα Πολυκάρπης

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 16/06/2019 στην Ιεροπηγή, Τοιχιό, Μεταμόρφωση, Φωτεινή, Βυσσινιά, Πολυκάρπη για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε οπορωφόρα, φασόλια, κηπευτικά, πατάτες και σιτηρά και από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στην Πολυκάρπη σε μηδική και τριφύλλι. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου: Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

                                  Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Γραφείο Μεσοποταμίας: Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 01/07/2019.

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019

Σας προτείνουμε...

Skip to content