Αναγγελία για ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στην Τ.Κ. Πολυκάρπης

ΕΛΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 27/05/2019 στην Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης για την οποία έχουν αναφερθεί ζημιές σε μηδική και τριφύλλι. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.

Γραφείο Μαυροχωρίου Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η 11/06/2019.

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2019

Σας προτείνουμε...

Skip to content