Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 114/19 Κανονιστική Απόφαση: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Μ. Πέμπτης “Νυφοπάζαρο” στη Δ. Κ. Καστοριάς’’», η οποία έχει ως εξής :

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Καθορίζει το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης «Νυφοπάζαρο», που πραγματοποιείται κάθε Μεγάλη Πέμπτη στη Δ.Κ. Καστοριάς, ως εξής:

  • 30,00 € ανά θέση, για όλους τους μόνιμους εκθέτες – πωλητές της καθιερωμένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, οι οποίοι θα παραμείνουν και θα συμμετέχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Μ. Πέμπτης καθώς και για όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν και έχουν εντοπιότητα στην περιοχή της Καστοριάς και
  • 100,00 € ανά θέση, για κάθε άλλο συμμετέχοντα.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ  για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content