Κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 118/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων δρόμου με την επωνυμία «Run Greece», στη Δ. Κ. Καστοριάς», η οποία έχει ως εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση που αφορά στη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αγώνων δρόμου «Run Greece», που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Δ. Κ. Καστοριάς, ως εξής:

– Απαγορεύεται η κυκλοφορίας και η στάθμευσης κατά μήκος ή σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Ορεστειάδος, Μαυριωτίσσης – Στρατηγού Σουγγαρίδη, Νίκης, Ιουστινιανού, 11ης Νοεμβρίου, Μ. Αλεξάνδρου, Λ. Κύκνων, πλην Νοσοκομειακών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

– Επίσης, απαγορεύεται η κυκλοφορίας σε όλους τους δημοτικούς ή και δασικούς ή ιδιωτικούς δρόμους που συμβάλουν στις παραπάνω  οδούς.

Θα υπάρχουν παρακάμψεις και σήμανση όπου απαιτούνται, για την κίνηση στην πόλη, καθώς και για την είσοδο – έξοδο σ΄ αυτήν.

Εφιστάται η προσοχή, των μόνιμων κατοίκων καθώς και όσων βρεθούν στην πόλη πριν την έναρξη της διαδικασίας, στις εσωτερικές μετακινήσεις ή στην προσπάθεια εξόδου από την πόλη, καθώς πολλές οδοί συμβάλλουν σε αυτές που περιλαμβάνονται στις διαδρομές π.χ. Αγ. Αθανασίου – Αλ. Κομνηνού με την 11ης Νοεμβρίου που θα είναι κλειστή.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν τη ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα από τις 08:00 π.μ. μέχρι τη λήξη.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content