Δημοσιοποίηση 2ης τροποποίησης της 1ης πρόσκλησης Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

agrotes-neoi

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 56980/09-04-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνουμε για την 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΙΙ4653ΠΓ-ΕΨ9)

Με την εν λόγω 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3, συνοπτικά:

  1. Μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού αγροτικού εισοδήματος. Στον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος εξαιρούνται οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις.
  2. Ορίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας
  3. Μειώνεται η ελάχιστη βαθμολογία για ένταξη στο υπομέτρο 6.3, στους 50 βαθμούς

Η αναλυτική περιγραφή του υπομέτρου 6.3 και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικ΄ςη Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Για περεταίρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & κτηνιατρικής Καστοριάς (Υπεύθυνη προγράμματος: Αλεξάνδρα Κοσμίδου, τηλ: 2467350348)

Σας προτείνουμε...

Skip to content