Υποχρέωση υποβολής αιτήσεων εγγραφής/ έγκρισης επιχειρήσεων ζωοτροφών

Ζωοτροφές

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 41705/3000/08-03-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 183/2005 όλες οι επιχειρήσεις ζωοτροφών (παραγωγή- διακίνηση σύνθετων ζωοτροφών/πρώτων υλών ζωοτροφών), υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών του Υ.Π.Α.Α.Τ.

Στην διαδικασία υπόκεινται και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με αναμεικτήρα που χρησιμοποιούν συμπληρωματική ζωοτροφή (ισορροπιστή) για την παραγωγή ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση.

Σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη διευκρινίστηκε ότι ο Κ   αν.183/20005 εφαρμόζεται και στην λιανική πώληση ζωοτροφών για οικόσιτα παραγωγικά ζώα και μέλισσες. Η μόνη περίπτωση λιανικής πώλησης  ζωοτροφών για την οποία ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται είναι στην περίπτωση της πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.

Ως εκ τούτου όλα τα καταστήματα – εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ζωοτροφές για παραγωγικά ζώα και μέλισσες υπόκεινται στην υποχρέωση εγγραφής / έγκρισης. Υποχρέωση εγγραφής έχουν και οι μεταφορικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν ζωοτροφές.

Όσοι δεν εγγραφούν θα υποστούν τις κυρώσεις σύμφωνα με την αριθ. 285339/2010 ΚΥΑ του ΥΠΑΑΤ.

Οι ελεγκτές κυκλοφορίας ζωοτροφών : Δημητρακοπούλου Ζαφειρία, Μακρίδου Σοφία τηλ: 2467350254-240

Σας προτείνουμε...

Skip to content