Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χριστοπούλου.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου, στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51163) μέχρι την Τετάρτη, 13/03/2019 και ώρα 11:00.

Εισήγηση Τ.Υ.

Σας προτείνουμε...

Skip to content