Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας, σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος.

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ    Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Μαρτίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 64/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας, σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος», η οποία έχει ως εξής :

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

 Εκδίδει κανονιστική απόφαση για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος, και συγκεκριμένα:

  1. Αποκλείεται η κυκλοφορία οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ηφαιστίωνος και μετά.

Στο σημείο θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες: Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) και Ρ-50α (Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά), για την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Νίκης.

  1. Αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος.

Στη συμβολή της οδού Ολυμπιάδος με την οδό Χριστοπούλου θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-28 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή).

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

 

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content