Δελτίο Τύπου για την ποιότητα του νερού

ΝΕΡΟ-βρυση

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς αποτελούν απάντηση σε υποκειμενικές απόψεις από όπου και εάν εκφράζονται αυτές.

Η ποιότητα του ύδατος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σας προτείνουμε...