Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη” οικ. έτους 2018

Απολογισμός – Ισολογισμός κληροδοτήματος ”Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη” οικ. έτους 2018 από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Σας προτείνουμε...