1η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.          

Επικύρωση Πρακτικών 28ης και 29ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3.          

Υποβολή Πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ, για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσής τους, στην περιοχή Κολοκυνθούς της Δ.Κ. Μεσοποταμίας.

Εισήγηση Δημάρχου

4.          

Καθιέρωση Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος της Εβραϊκής Κοινότητας Καστοριάς.

Εισήγηση Δημάρχου

5.          

Μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Καστοριάς, για την ένταξη του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε οργανική μονάδα του Δήμου Καστοριάς και στελέχωση αυτής με μόνιμο προσωπικό (σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/18).

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

6.          

Λήψη απόφασης δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, των πιστώσεων που αφορούν την προμήθεια και μεταφορά άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του Δήμου.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7.          

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς, κατά την δικάσιμο της 63/2018 δικαστικής αγωγής.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8.          

Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

9.          

Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

10.      

Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

11.      

Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη».

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

12.      

Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη».

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

13.      

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Δήμου Καστοριάς ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

14.      

Κατανομή συμπληρωματικών πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κ.Α.Π. (Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους) έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών κτιρίων.

Απόφαση Δ.Ε.Π

15.      

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου

16.      

Έγκριση Πρακτικού Εκκαθαριστών του καταργηθέντος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καστοριανών της Αθήνας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου

17.      

Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική παραχώρηση χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στον ΤΟΕΒ Βασιλειάδας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. (Συμπλήρωση της 280/2018 απόφασης).

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου

18.      

Διαγραφή ή μη οφειλών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Ε.Στεργιόπουλου

19.      

Έγκριση υποβολής προτάσεων έργων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Δ.Καπρή

20.      

Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Προώθησης της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο WiFi4EU, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Δ.Καπρή

21.      

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου Δ.Καπρή

22.      

Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων έτους 2018.

Εισήγηση Δ/νσης

Διοικ/κών Υπ/σιών

23.      

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

24.      

Εξέταση Ένστασης της Κ/ΞΙΑΣ «ΝΑΚΑΤ Α.Ε. – ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», κατά της 27732/13-12-2018 Πράξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

25.      

Τρόπος εκτέλεσης έργων – Ακύρωση της 81/2017 – Επικαιροποίηση της 155/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

26.      

Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

27.      

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ιωάννης Τόμου

Σας προτείνουμε...

Skip to content