Παράταση προθεσμίας για κατανομή βοσκοτόπων 2018

Βοσκοτοπια

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.9102/469/22-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς, ανακοινώνεται προς όλους τους κτηνοτρόφους ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων για χωροταξική ανακατανομή. Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι να προσέλθουν  στα γραφεία της Υπηρεσίας στον 1ο όροφο και συγκεκριμένα Γραφείο 8 κα Κόρδα, Γραφείο 7 κα Τσούτση και Γραφείο 5 κος Μπέης, για να ενημερωθούν ενυπόγραφα για τις κατανομές βοσκοτόπων του έτους 2018.

Όσοι κτηνοτρόφοι διαφωνούν με την κατανομή του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούνται μέχρι τις 31/01/2019 (καταληκτική ημερομηνία για ενυπόγραφη ενημέρωση και ενστάσεις), να υποβάλλουν ένσταση αφού υπογράψουν στην κατάσταση κατανομής ότι έλαβαν γνώση. Όσοι δεν υπογράψουν την κατάσταση δεν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση.

 

Σας προτείνουμε...