14η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης επί της ένστασης Λάππα Κωνσταντίνου, κατά της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 258Α της πόλης Καστοριάς, μετά την αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

2

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Πενταβρύσου (αίτηση Ξυλά Χαράλαμπου).

3

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Πενταβρύσου (αίτηση Λαζαρίδου Περιστέρας).

4

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Τσάκωνης (αίτηση Αναστασόπουλου Απόστολου).

5

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ. Κ. Πολυκάρπης (αίτηση Πέτρου Σωτήριου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

 

Καπρής Δημήτριος

 

Σας προτείνουμε...