ΤΕΛΗ ΔΕΥΑΚ έτους 2019

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η
Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Δ  Η  Μ  Ο  Τ Ι  Κ  Ο  Υ    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ     Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 27 Νοεμβρίου 2018 έλαβε την 376/18 Κανονιστική απόφασή του με θέμα : «Επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης οικον. έτους 2019 Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η επιβολή τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Ιωάννης Τόμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Σας προτείνουμε...

Skip to content