Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διατύπωση γνώμης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019 του Δήμου Καστοριάς.
  2. Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς, έτους 2019.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ανέστης Αγγελής

Δήμαρχος Καστοριάς

Σας προτείνουμε...

Skip to content