Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους επί των οδών: Γράμμου, Φιλικής Εταιρείας και Μ. Αλεξάνδρου.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση 3 (τριών) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους επί των οδών: Γράμμου, Φιλικής Εταιρείας και Μ. Αλεξάνδρου.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Τετάρτη, 21/11/2018 και ώρα 10:00.

Τ.Υ.

 

Σας προτείνουμε...