11η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη κανονιστικής απόφασης μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση της εισόδου της Τ. Κ. Λεύκης.

2

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενης και ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Αργυρόπουλου Χρήστου, Αργυρόπουλου Ραφαήλ και Αργυροπούλου Ελισάβετ, στο Ο.Τ. 260, της Δ.Κ. Καστοριάς.

4

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπές δένδρων) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

5

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη δύο (2) θέσεων στάσης στον πεζόδρομο της οδού Κ. Καραμανλή, στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, στη Δ.Κ. Καστοριάς.

6

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων σε πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού Αρτέμιδος 1-3 στη Δ.Κ. Καστοριάς.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Καπρής Δημήτριος

 

Σας προτείνουμε...