Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καστοριάς

OXI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

             Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α     Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Υ

Της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

               ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

                    ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –εκτός έδρας Δήμου

Τριήμερος Γενικός Σημαιοστολισμός από της ανατολής της 26ης μέχρι της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου. Φωταγώγηση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας το βράδυ της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2018

                                    ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

-Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, υπηρεσίες ΝΠΔΔ.

-Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές στα Μνημεία Ηρώων.

                                  ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ώρα 10.00 π.μ. Τέλεση δοξολογίας στους Ιερούς Ναούς όλων των Δημοτικών

                           και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καστοριάς.

Ώρα 10.50 π.μ. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από

                           Εκπαιδευτικούς των Σχολείων.

Ώρα 11.00 π.μ. Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης στα Μνημεία των Πεσόντων

                            Ηρώων. Κατάθεση στεφάνων.

                               Τήρηση ενός λεπτού σιγής.

                               Ανάκρουση Εθνικού ΄Υμνου.

Ώρα 11.30 π.μ. Παρέλαση μαθητών Λυκείου-Γυμνασίου-Δημοτικών

                           Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Συλλόγων.

 

            Παρακαλούνται να φροντίσουν :

– οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για τον σημαιοστολισμό, ευπρεπισμό και την τέλεση των εορταστικών εκδηλώσεων στις κατά τόπους Κοινότητές τους.

–   Οι Δ|ντές των ανώτερων σε βαθμίδα Σχολείων που λειτουργούν στις έδρες των Κοινοτήτων για την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και τον ορισμό τελετάρχη.    

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

                                                                              

Σας προτείνουμε...

Skip to content