Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη

χοιροι

      Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.160252/10021/06-09-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, επιβεβαιώθηκε η νόσος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για πρώτη φορά στο έδαφος της Βουλγαρίας σε μη εμπορική εκμετάλλευση(οικόσιτη). 

         Για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης του ιού στο ελληνικό έδαφος, είναι κρίσιμο τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας να τηρούνται και από κατόχους εκμεταλλεύσεων με λίγους χοίρους για ιδιωτική χρήση, όπως και από κατόχους ημιεκτατικού τύπου εκμεταλλεύσεων (π.χ. εκτροφές μαύρων χοίρων). Σε κάθε περίπτωση, οι χοιροτρόφοι πρέπει να καλούν άμεσα την Υπηρεσία μας, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού νοσήματος ή αιφνίδιων θανάτων των εκτρεφόμενων ζώων.

            Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η άσκηση νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. 165390/590/22,03,2018. Επομένως, οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις πρέπει τώρα και άμεσα να προσδιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εκτάσεις.

            Είναι απαραίτητη η απογραφή όλων των τύπων εκμεταλλεύσεων χοίρων (εντατικών, ημιεκτατικών εκτροφών μαύρων χοίρων, οικόσιτων χοίρων, οικόσιτων χοίρων για ιδιωτική χρήση) και του πληθυσμού τους(Απόφαση 260918/22.01.2009 ΦΕΚ Β 75). Επομένως οι κάτοχοι χοίρων πάχυνσης για ιδιωτική χρήση (οικόσιτοι χοίροι) πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Κτηνιατρικής, για να δηλώσουν τον αριθμό των χοίρων που διατηρούν.

            Για οποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος 24670 71799 και 24670 21978
  • Δαμιανού Χρήστος 24670 71799
  • Δημοπούλου Σμαράγδα 24670 71799

Σας προτείνουμε...

Skip to content