Διαβούλευση για την τοποθέτηση ή μη μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων στη Δ.Κ. Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων σε πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού Αρτέμιδος 1-3 στη Δ.Κ. Καστοριάς.

 Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Τετάρτη, 10/10/2018 και ώρα 13:00.

Τ.Υ.

Σας προτείνουμε...