Διαβούλευση για τις μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στη διαμόρφωση εισόδου της Τ.Κ. Λεύκης.

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση της εισόδου της Τ.Κ. Λεύκης.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epzkastorias@gmail.com ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Τετάρτη, 10/10/2018 και ώρα 13:00.

Τ.Υ.

Σας προτείνουμε...

Skip to content