Απογραφή εκμεταλλεύσεων χοίρων 2018

χοιροι 2

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ.πρωτ. 190453/12030/22-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, πληροφορούμε τους υπεύθυνους εκμεταλλεύσεων χοίρων ότι θα πρέπει το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2018 να υποβάλουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των χοίρων που διαθέτουν.

Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι χοιροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης τους ακόμη και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο. Τα μητρώα θα πρέπει να έχουν πλήρως ενημερωμένα. Μητρώα με ελλείψεις δεν θα παραλαμβάνονται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Η κοινοποίηση της απογραφής θα γίνεται είτε με την προέλευση του κάθε κατόχου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία είτε μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του υπουργείου που θα τεθεί ενεργοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων χοίρων γίνεται:

 μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης: http://e-services.minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες , ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Στο πλαίσιο της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση – επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αναφέρονται στο ΟΠΣ-Κ

O κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει ότι:

  1. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλει να εκτυπώσει και να επισυνάψει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του.
  2. Το μητρώο της εκμετάλλευσης του θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευση του)
  3. Ο κάθε χρήστης / κάτοχος χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο ( σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή)

Σας προτείνουμε...

Skip to content