Εμβολιασμός της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας για το φθινόπωρο του 2018

Αλεπουδες Λύσσα

Από τη Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. γνωστοποιείται η έναρξη της φθινοπωρινής εκστρατείας του 2018 για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά τη λύσσα.

Οι ρίψεις αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου 2018.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό και με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εμβολιακή καμπάνια του φθινοπώρου του 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί τις πρώτες ημέερς του Νοεμβρίου 2018.

Όσον αφορά τα εμβολιακά δολώματα το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί για τα παρακάτω προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με αυτά:

 

Τα εμβόλια περιέχουν ζωντανό – ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης ιό της λύσσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επαφή με αυτό.

– Αν χρειαστεί να απομακρυνθεί το εμβόλιο – δόλωμα από κάποιο σημείο, απαραίτητη είναι η χρήση γαντιών ή πλαστικής σακούλας.

– Σε περίπτωση που κάποιο ζώο προσλάβει το εμβόλιο-δόλωμα, δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης του από το στόμα του ζώου.

– Σε περίπτωση κατάποσης του δολώματος, συστήνεται να μην έρθει σε επαφή ο ιδιοκτήτης του ζώου ή γενικότερα άλλα άτομα με το ζώο που προσέλαβε το δόλωμα για τουλάχιστον μία μέρα μετά την πιθανή πρόσληψη του εμβολιακού δολώματος.

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content